реферати, разработка на реферати, изготвяне на реферати, реферати по поръчка, есета реферати, реферати курсови работи, реферати дипломни работи, реферати и курсови работи, казуси, .

Имате нужда от професионална помощ за разработка на вашата тема? Изготвя всякакъв вид теми - курсови работи и реферати по икономика, реферати по учр, реферати по право, реферати по счетоводство, реферати по туризъм и всички хуманитарни дисциплини и .

Заявка за поръчка За нас
Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Реферати
Реферати за СУ
Реферати за НБУ
Реферати за УНСС
Реферати за МВБУ
Реферати за ВУЗФ
Реферати за МТМ
Курсови Работи
Дипломни Работи
Заявка за поръчка

0888 73 90 90

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА РЕФЕРАТИ

Всяка една тема, независимо от нейния вид, трябва да има увод, изложение, заключение и използвана литература. Тези отделни части трябва да фигурират в разработката, независимо дали са отделени със заглавия. Важното е да има логическа връзка между тях.

В увода се задава актуалност, цел, задачи, методи. В изложението се представя основната теза на автора, подкрепена с аргументи и доказателства. В заключението се представят основните изводи от разработката. Накрая следва използваната литература, подредена по азбучен ред.

При изискване за строго теоретична тема (реферат) се разглеждат няколко източника на информация спрямо конкретната тема, като се проследяват приликите и разликите между различните концепции. В този случай задължително в изводите се изказва собствено мнение, което е продиктувано от направения паралел между авторите.

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

 
УСЛУГИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕФЕРАТИ !!!
За нашите клиенти разработваме реферати по ИКОНОМИКА - Счетоводство, Бизнес и Мениджмънт, Маркетинг, Стопанско управление, Финанси, Индустриален мениджмънт, Аграрна икономика, Макроикономика, Микроикономика, Международни икономически отношения, Статистика, Икономическа социология, Управление на човешките ресурси и др.

Разработваме реферати по всички хуманитарни дисциплини и предмети - Социална педагогика, Публична администрация, Административно право, Местно самоуправление, Медийно право,  Туризъм, Психология, Социология, Философия, Бизнес математика, Здравен мениджмънт, Медицина, Мениджмънт на здравеопазването, и др.

Цени, срокове и условия за разработване на реферат

Цените на всички видове разработки/реферати зависят главно от фактори като:
        - срок за изпълнение на темата/реферата,
        - сложност на темата/реферата,
        - минимален и максимален обем в бр./стр.

Основният Ви ангажимент е да обясните подробно и изчерпателно, какво Ви е необходимо като изискване за реферата до най-малките подробности.

 
Начин за комуникация

Начинът за първоначална комуникация е по Internet или Телефон. При ангажимент от наша страна, комуникацията се осъществява по телефона, Internet и лично (ако сте в София или Варна).

Благодарим ви, че избрахте да работите с нас!

 

Този сайт може да ви бъде полезен когато ви е необходима ТЕМА

Реферати за СУ, Реферати за НБУ, Реферати за УНСС
Реферати за МВБУ,
Реферати за ВУЗФ
Реферати за МТМ и др.

За поръчка на индивидуална разработка от нас,
използвайте категорията "Поръчки" "За контакт" или на akademika@abv.bg