казуси, курсови работи казуси, разработване на казуси, готови казуси, нбу казуси, безплатни казуси, безплатни казуси за нбу, казуси реферати, поръчка на казуси, разработка на казус, .

В категорията разработване на Казуси можете да се запознаете с цените и условията за поръчка и индивидуално разработване на казуси за редовно и дистанционно обучение в НБУ, УНСС, МВБУ, ВУЗФ, СА - Свищов, МТМ и други колежи и университети.

.

Заявка за поръчка За нас
Заявка за поръчка
Телефони
Начало
За контакт
За нас
Есета
Казуси
Казуси за НБУ
Казуси за УНСС
Казуси за МВБУ
Казуси за Свищов
Казуси за МТМ
Казуси за ВУЗФ
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
Заявка за поръчка

0888 73 90 90

Казусът е форма на писмено изпитване, комбинирано по правило с тестове, което се въвежда в България по западен (американски) образец.

В България казусите се прилагат в Нов Български Университет ( казуси за НБУ ), Университет за Национално и Световно Стопанство ( казуси за УНСС ), Стопанска Академия „Димитър Ценов”  ( казуси за Свищов ), Международно Више Бизнес Училище ( казуси за МВБУ ) и много други колежи и университети.
 
Разбира се, това са основните ВУЗ-ове, казуси се прилагат и на много други места.

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

РАЗРАБОТВАНЕТО
    Разработването на един учебен казус ( разработване на казуси ) минава през три етапа:

  • Разбиране на заданието – това означава да знаете какво се изисква от вас в подробности;
  • Събиране на литература и допълнителна информация – за разработването на казуса трябва да разполагате с определени материали, данни и т.н.;
  • Анализ и синтез – необходимо е цялата информация да бъде анализирана, въз основа на което да се изведат тенденции, основни изводи, обобщение на темата.
В повечето случаи самите задания на даден казус изискват от студента да направи връзка между теоретичните постановки и практическите връзки с тях, т. е. иска се теорията да бъде приложена на практика.

СТРУКТУРАТА
    Подобно на научните текстове и казусът има своя вътрешна логика и структура:

  • Въведение – какъв е проблемът, връзка с други проблеми, източници, свързани теми и т. н.;
  • Изложение/Решение – анализ на проблема и свързаните тематики, методика, ако е нужна (например контент-анализ), същинско решение, изводи и друга допълнителна информация. Изложението обикновено е разделено на подточки;
  • Заключение – представлява обобщение, набелязва главните изводи и препоръки;
  • Източници – всички източници, които са използвани.

Особено важно е оформлението на текста, тъй като то е лицето, визитката на казуса и заедно с титулната страница създава първото, най-важното впечатление за един наистина готов казус.

ЗА ВИСОКА ОЦЕНКА 
За висока оценка е необходимо използването на актуални данни според предмета и заданието, като е хубаво данните да са в таблици, графики или диаграми.

ВАЖНО !!!
Не на последно място по важност е да знаете, че използването на сайтове за готови теми / разработки, за да напишете или купите своя казус / тема не е добро решение, независимо дали услугата е безплатна или платена.

Рискувате не само да Ви скасат, което е най-малкото ами се губи време и за нови явявания на изпит.

Гаранция има само при индивидуалните разработки.


Начин за комуникация за разработване
на учебен казус!

Начинът за първоначална комуникация е по Internet или Телефон . При ангажимент от наша страна, комуникацията се осъществява по телефона, Internet и лично (ако сте в София или Варна).

Благодарим ви, че избрахте да работите с нас!

 

Този сайт може да ви бъде полезен когато ви е необходим КАЗУС

 Казуси за НБУ

 Казуси за УНСС

 Казуси за МВБУ

 Казуси за ВУЗФ

 Казуси за Свищов

 Казуси за МТМ


За поръчка на индивидуална разработка на казус от нас,
използвайте категорията "Поръчки" или на akademika@abv.bg

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)